Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: “VOP“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel e-shopu LEDtabule.cz, Tomáš Měřínský (dále jen „prodávající“), IČ: 03038009, registrován u živnostenského úřadu ve Vyškově pod č.j.: MV 478/2021 ŽÚ/Kou/3 ze dne 26. 5. 2014 se sídlem: Křižanovice u Vyškova 58, Křižanovice u Vyškova, PSČ 68201. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.2. Kupující podáním své objednávky potvrzuje, že je s VOP seznámen, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.3. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno výhradně pro použití v domácnosti nebo soukromých komerčních prostor interiéru, popř. v zařízeních, sloužících k běžnému ubytování osob, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné účely, než je výše uvedeno. Prodávající také neodpovídá za vady, způsobené užíváním v rozporu s pokyny výrobce a podklady, které má kupující k dispozici na stránkách www.ledtabule.cz.

1.4. Ochrana autorských práv. V případě kopírování obrázků je nutné zajistit si souhlas osoby, které náleží autorská práva. Další šíření a veřejná prezentace podléhá souhlasu autora!

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Internetová objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Objednávka musí být řádně vyplněna s veškerými předepsanými údaji a náležitostmi, včetně místa doručení. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

2.2. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (telefonicky nebo e-mailem). Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

2.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.4. Objednávka může být před jejím vyřízením stornována zasláním emailu na info@ledtabule.cz nebo tel. na tel. čísle 792296150

2.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje objednané zboží, počet kusů a cenu v elektronickém nákupním košíku, fakturační a dodací údaje, způsob doručení a úhrady kupní ceny zboží. Před odesláním objednávky prodávajícímu je umožněno kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Po této kontrole kliknutím na tlačítko „Odeslat“ kupující odešle závaznou objednávku na prodávajícího. Uvedené údaje v objednávce prodávající považuje za správné.

3. CENY

3.1. Ceny v internetovém obchodu www.ledtabule.cz jsou uváděné jako koncové ceny – neplátce DPH, (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému produktu a nezahrnuje dekorativní předměty. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění.

3.2. V ceně za jednotlivé zboží nejsou zahrnuty náklady na poštovné a balné. Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Kupující si při vyplňování objednávkového formuláře vybere preferovaný způsob platby a dopravy

3.4. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Případné slevy z cen poskytované kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby informačního systému. V takovém případě bude kupující informován o této skutečnosti.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Zboží lze uhradit následovně:

a) Kartou online – po vytvoření objednávky budete přesměrováni na webové rozhraní, kde můžete platit kartou, která má povolené platby na internetu. Přenos je šifrovaný a bezpečný.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.


b) Předem bankovním převodem – při potvrzení objednávky obdrží kupující e-mail s číslem účtu a variabilním symbolem. Zásilka bude kupujícímu odeslána ihned po připsání celé kupní ceny na bankovní účet vedený u mBank S.A. pro Českou republiku i ostatní země.

c) Platba bankovním převodem prostřednictvím ComGate

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 


Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4.2. Prodávající není plátce daně z přidané hodnoty. Doklad-fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle společně se zásilkou nebo doklad vystaví po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ZPŮSOBY DORUČENÍ

5.1. Zboží lze doručit následovně:

a) Zásilková služba – Zboží bude kupujícímu zasláno přepravní společností na uvedenou adresu kupujícího. Dostupné zboží je obvykle odesláno do 24 hod pokud je skladem a nejedná se o zakázkovou výrobu. Poštovné a balné v tomto případě činí 99,- Kč do celkové hmotnosti zásilky 2 kg (Česká republika). Nad 2 kg celkové hmotnosti zásilky poštovné a balné činí 250,- Kč (Česká republika). Pro zahraničí cena poštovného a balného činí 8,- € u zásilek do 2 kg celkové hmotnosti, a 14,- € u zásilek nad 2 kg celkové hmotnosti.

b) Vlastní způsob dopravy kupujícího – V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující plné riziko a případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6. DODÁNÍ

6.1. Zboží, které je skladem, bude kupujícímu odesláno do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud kupující zvolí platbu bankovním převodem, bude mu zboží odeslané po připsání celé kupní ceny na bankovní účet mBank S.A. pro Českou republiku i ostatní země.

6.2. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu.

6.3. Aktuálně nabízené možnosti přepravy, dodání zboží, včetně přehledu cen dodání, kupující uvidí po přidání zboží do košíku v internetovém obchodě www.ledtabule.cz.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. PŘEVZETÍ ZÁSILKY

7.1. Při převzetí zásilky je kupující povinen ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby zkontrolovat nepoškozenost obalu zásilky. V případě zjištění poškození obalu zásilky je kupující povinen sepsat s řidičem přepravní společnosti protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebrat. Kupující ještě téhož dne je povinen prodávajícímu sdělit tuto skutečnost. Prodávající následně zvolí odpovídající postup co nejrychlejšího řešení a vyvine veškeré úsilí k včasnému doručení nové zásilky.

7.2. Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží je kupující povinen provést s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k poškození, či ztrátě zboží. Je nutné kontrolu učinit do 24 hod od převzetí zásilky. Případné nesrovnalosti kupující neprodleně hlásí prodávajícímu. V případě nedodržení postupu zde uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží, vzniklých při přepravě, ať kvantitativních, či kvalitativních.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li prodávajícím určena doba delší. V případě zakoupení zboží podnikatelem, tedy na IČ, lze uplatnit záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba běží dnem předání zboží kupujícímu nebo dnem prodeje konečnému uživateli.

8.2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením abrazivními čistícími prostředky, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl u materiálů, jako je dřevo nebo keramika. U zboží prodávaného za nižší cenu, neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla cena snížena.

8.3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny u prodávaného zakázkového zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nemá-li vada zjevně původ v jednání kupujícího.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace je považován den, kdy prodávající vadné zboží obdržel.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1. V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující právo v souladu s §1829 násl. občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovémto případě kupující prodávajícího písemně kontaktuje s informací, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení finanční částky.

9.2. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel vrátit. Vrácené zboží nelze zaslat na dobírku, Prodávající si vyhrazuje právo, toto zboží nepřevzít. Písemné odstoupení od smlouvy jde rovněž zaslat společně s vráceným zbožím na adresu prodávajícího. Tomáš Měřínský, Křižanovice u Vyškova 58, 68201 Křižanovice u Vyškova.

9.3. Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Vrácené zboží musí být čisté, neporušené a nepoškozené (včetně nepoškozeného původního obalu). Nesmí nést žádné známky používání. Kupující je povinen zboží zaslat neporušené v dalším vhodném obalu k přepravě tak, aby nedošlo přepravou k poškození zboží ani původního obalu. K zásilce musí být přiložena faktura.

9.4 Finanční částka bude vrácena do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Finanční částku (tj. částku na faktuře-kupní cena) je prodávající povinen vrátit teprve v okamžiku, kdy mu kupující prokáže vrácení zboží.

9.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kterému byl společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že spolu s vráceným zbožím je kupující povinen vrátit i poskytnutý dárek.

9.6. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

9.7. V případě, že bude zboží poškozeno, může prodávající započítat vzniklou škodu dle §1837 násl. občanského zákoníku, o čemž bude prodávající kupujícího informovat

9.8. Prodávající si vyhrazuje právo nejpozději do 24 hod odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena, dále při vyčerpání skladových zásob. Rovněž prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, pokud usoudí, že se jedná o objednávku sledující nepoctivý obchodní záměr, objednávku odporující dobrým mravům, dále v případě chyby v systému internetového obchodu. Pokud kupující provedl platbu předem bankovním převodem, bude na jeho účet nebo adresu celá částka vrácena.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající se při zpracování osobních údajů zavazuje postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., Zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. a Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.

10.2. Prodávající se zavazuje vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení veškerých osobních údajů.

10.3. Osobní údaje jsou poskytnuty kupujícím dobrovolně za účelem splnění objednávky. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky.

10.4. Kupující má podle zákona o ochraně osobních údajů právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů

10.5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly vkládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

12.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel e-shopu LEDtabule.cz, Tomáš Měřínský, IČ: 03038009, se sídlem: Křižanovice u Vyškova 58, Křižanovice u Vyškova, PSČ 68201, registrován u živnostenského úřadu ve Vyškově pod č.j.: MV 478/2021 ŽÚ/Kou/3 ze dne 26. 5. 2014 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující; adresa pro doručování: Křižanovice u Vyškova 58, Křižanovice u Vyškova, PSČ 68201, adresa elektronické pošty: info@ledtabule.cz, telefon: 792296150.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.


Heureka.cz (Ověřeno zákazníky):

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“